Informació del taller

7 . BALL MENORQUÍ 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: aula o espai adient del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària

Responsable/s

Grup floklòric Es Rebost  

Patrocinat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca. 

Descripció
L'alumnat coneixerà la indumentària dels segles XVIII i XIX i els balls i les cançons populars de Menorca de la mà del grup folklòric Es Rebost.

L'activitat que es du a terme vol contribuir a la difusió i la salvaguarda de la tradició popular entre la infància de Menorca.


Objectius
Apropar els fillets i les filletes de Menorca a la cultura popular de l'illa.

Continguts
Conceptes: - Segles XVIII i XIX, cultura popular, indumentària, fandango.
Procediments: - Balls i cançons menorquines.
Actituds: - Respecte i interès per aprendre i conservar les tradicions de Menorca.

Metodologia
Abans:
Durant: - Com a eina didàctica es disposa d'un DVD ideat pel grup en què es mostren les diferents peces de roba d'una manera més dinàmica i divertida.
- Una altra part d'aquesta activitat és el ball, a fi que els infants puguin aprendre a ballar fandango.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
DVD didàctic 
 Ordinador, projector i pantalla


Observacions

El taller es farà preferentment el dilluns.


© Salut Jove 2013