Informació del taller

40 . L'ART DEL GRAVAT AL TALLER XALUBÍNIA 

 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: Taller Xalubínia- Menorca (plaça des Ramal, Alaior)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

Associació Xalubínia  

Patrocinat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Visita al Taller Xalubínia, on l'alumnat coneixerà el treball que es pot desenvolupar amb el gravat i podrà familiaritzar-se amb les diferents eines i els mecanismes propis d'aquest art, així com amb els seus processos d'edició i conservació.

Objectius
L'objectiu és donar a conèixer als estudiants menorquins què s'hi fa i com és un taller de gravat.

Continguts
Conceptes: El gravat, eines i mecanismes. El Centre Internacional de Gravat Xalubínia.
Procediments: Processos d'edició i conservació.
Actituds: Interès per l'art del gravat.

Metodologia
Abans:
Durant: La visita es fa al taller del Centre Internacional de Gravat Xalubínia Menorca, gestionat per l'Associació Xalubínia.
Durant aquesta visita es podrà observar el treball que es pot desenvolupar amb el gravat i familiaritzar-se amb les diferents eines i mecanismes propis d'aquest art, així com amb els seus processos d'edició i conservació.
La sessió compagina la teoria amb la pràctica. Els grups de fins a 15 alumnes podran fer un gravat perhom, els més nombrosos podran fer un gravat cada dos alumnes.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*Observacions)


Observacions

(*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013