Informació del taller

56 . SAPS TOT EL QUE POTS FER? CONEIX L'INJOVE 

 

Sessions: 1 sessió per curs de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu o visita a la seu d'INJOVE de Maó (opcional)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
PQPI
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Mandi Seguí Jover,informadora juvenil, Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
Francesc Coll Cardona,informador juvenil, Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)

Institut de la Joventut de Menorca, INJOVE 

Descripció
El jovent coneixerà els recursos als quals pot accedir mitjançant els serveis d'informació juvenil que tenim a l'illa de Menorca. Descobrirà una gran quantitat de recursos, moltes vegades deconeguts per ells, sobre temes tan diversos com estudis, formació, temps lliure, aprenentatge d'idiomes, carnets internacionals d'alberguista i d'estudiant, informació laboral, voluntariat, oci alternatiu nocturn, premis i concursos, instal·lacions de temps lliure i molt més. Tot açò a través d'un recorregut visual amb una presentació amb imatges i vídeos relacionats amb els temes que s'exposaran. El taller es pot fer a l'aula o a la seu d'INJOVE a Maó (opcional).

Objectius
Donar a conèixer els serveis d'informació juvenil de Menorca així com tota la informació adreçada al jovent que s'hi pot trobar.

Continguts
Conceptes: - Oci alternatiu
- Informació juvenil
- Treball
- Estudis
- Habitatge
- Carnets juvenils
- Cursos d'idiomes
- Premis i concursos
- Voluntariat
- Associacionisme
- Instal·lacions de temps lliure
- Activitats d'estiu

Procediments: Conèixer la informació i els recursos que hi ha a l'abast del jovent i saber gestionar-los.
Actituds: Ser conscient de la importància d'estar ben informats per poder gaudir i aprofitar al màxim els recursos que tenim al nostre abast.

Metodologia
Abans: Es recomanen activitats prèvies.
Durant: El taller constarà d'una presentació amb imatges i d'una xerrada en què les persones participants podran fer preguntes i plantejar dubtes.
Després: Es proposen activitats de continuació.
Es proposa una visita concertada a un centre d'informació juvenil de Menorca.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector informàticPantalla


Observacions

Per motius d'organització del treball de les persones responsables del taller, es durà a terme durant el 1r i el 2n trimetre del curs acadèmic.


© Salut Jove 2013