Informació del taller

64 . VISITA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA (BINISSUÈS) 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: finca de Binissuès, ctra. Maó-Ciutadella km 31,6, camí des Alocs de Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Aules que treballin en un projecte relacionat

Responsable/s

Miquel Carreras i Joan Carreras  

Patrocinat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Visita a la col·lecció sobre ciències naturals i a l’exposició permanent d’antiguitats i peces etnològiques de la vida rural menorquina d’aquest casat de finals del segle XVIII.

Objectius
Promoure el coneixement del patrimoni etnològic i natural del museu.

Continguts
Conceptes: Espècies d’aus, mamífers, rèptils, amfibis, artròprodes (insectes, aràcnids, miriàpodes) i crustacis.
Història natural: geologia i micologia (bolets)

Procediments: Observar, identificar espècies.
Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l’illa i la seva conservació.
Interès per l'estudi científic de les espècies a fi de conèixer el valor que tenen per a l'equilibri ecòlògic natural.


Metodologia
Abans: S'ofereix a les aules unes fitxes didàctiques adaptades als diferents nivells educatius que contenen activitats didàctiques per dur a terme abans, durant i després de la visita.
Durant: Visita guiada.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Autocar per als desplaçaments (*Observacions)  


Observacions

El professorat ha de fer constar en el full de sol·licitud del taller informació sobre el projecte que motiva la petició d’aquest taller: 1. El nom 2. Un resum 3. La importància de fer aquesta visita Si hi hagués més de 10 aules interessades, el Departament de Cultura, Patrimoni i Educació tindrà en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds i la informació aportada. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013