Informació del taller

49 . PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA A LA PARELLA 

 

Sessions: 2 sessions de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n batxillerat

Responsable/s

Fernando Pérez Pacho,  psicòleg del Centre Assessor de la Dona, Departament de Benestar Social i Joventut, CIM

 

Descripció
L'alumnat aprendrà a identificar els senyals incipients de risc de violència a l'inici de la relació i durant el seu transcurs.

Objectius
1. Proporcionar informació sobre el procés de l'enamorament i de com prenem les decisions d'elecció de parella.

2. Aprendre a conèixer millor les nostres emocions i com funcionen a l'hora d'interpretar el comportament de la nostra parella. El paper de la gelosia.

3. Aprofundir en el concepte de dependència emocional i la seva relació amb les situacions de maltractament.

4. Prendre consciència dels primers senyals de risc de maltractament existents en la relació. Actitud preventiva.


Continguts
Conceptes: - Per què ens enamoram i com triam les nostres parelles?
- Les emocions i la seva funció en la relació de parella: pros i contres. La gelosia.
- Concepte de dependència emocional.
- Què entenem per violència de gènere? Quina diferència hi ha amb la violència creuada?
- Identificació primerenca dels senyals de risc de possible maltractament?
- Prevenció de la violència en la parella.

Procediments: - Dinàmiques de grup que afavoreixin la reflexió i l'intercanvi.
Actituds: - Es fomentarà la participació i la posada en comú d'idees i estratègies per afrontar i prevenir les situacions de violència en la relació de parella.

Metodologia
Abans: Reflexió prèvia sobre com canviam amb l'enamorament.
Experiències personals que tinguem o que coneguem sobre amigues que han canviat molt amb la relació, experiències de maltractament, de gelosia, control per part de la parella, etc.

Durant: Posada en comú de les experiències comentades amb e/la tutor/a i que serviran de punt de partida per al desenvolupament dels tallers.
Després:

RecursosObservacions
© Salut Jove 2013