Informació del taller

22 . EINES FINANCERES PER ANAR PER LA VIDA 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
2n batxillerat

Responsable/s

Salvador Taulé Ramírez,soci consultor de ProQuaMe - www.proquame.com.es

 

Descripció
Per tal de mostrar els conceptes financers bàsics per gestionar un pressupost personal i familiar, es comparteixen conceptes i eines de caràcter financer de forma amena i senzilla a fi d'aplicar-las a la vida quotidiana, fent èmfasi en consells i exemples pràctics que fomentin un esperit crític i revisionista de com gestionar les nostres finances.

Objectius
Dotar l'alumnat d'eines i consells pràctics per gestionar les seves despeses, els ingressos i els productes de finançament des de la perspectiva personal o de gestió en l’àmbit familiar. Fomentar la cultura financera bàsica de les persones assistents.

Continguts
Conceptes: El pressupost personal. Pressupost financer enfront de pressupost econòmic. Gestió de flux de caixa. Productes bàsics de finançament. Els components bàsics d’un préstec. El risc i com actuar-hi. Límits i pautes per a una gestió financera personal òptima.
Procediments: Presentació de conceptes i exemples pràctics dels quals derivin conceptes financers bàsics.

Actituds: Treballarem l’esperit crític i revisionista de les actuals formes de gestió de les finances personals, fomentant les preguntes que orientin les persones assistents a no caure en els errors més habituals derivats d’un mal finançament personal.

Metodologia
Abans: L'alumnat pot fer una feina de recollir informació comercial d’entitats financeres a través de premsa escrita o visita a oficines bancàries.
Durant: Exposició teòrica i comparació dels conceptes transmesos amb la informació comercial recollida.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector i pantalla
Presentació de Power PointPortàtil


Observacions
© Salut Jove 2013