Informació del taller

59 . TENS UNA IDEA? MUNTA UNA EMPRESA 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
2n batxillerat

Responsable/s

Joan R. Sánchez Tuomala,soci consultor de ProQuaMe www.proquame.com.es

 

Descripció
Xerrada dirigida a fomentar la creació d’empresa com a mecanisme d’autoocupació, facilitant, des d’un vessant pràctic i basat en la realitat, el camí que va des del sorgiment d’una idea de negoci fins a l’estructuració d’un model de negoci i empresa.

Objectius
- Aportar a les persones assistents els conceptes i els consells pràctics que permeten generar idees de negoci i transformar-les en un full de ruta.
- Fer una anàlisi crítica del model de negoci i un estudi del context de mercat on es planteja el desenvolupament de la idea.
- Captar les aspiracions i els objectius del jovent a fi d'engrescar-lo i visualitzar casos reals de models de negoci a desenvolupar.


Continguts
Conceptes: Creativitat. La idea de negoci. Què són empreses emergents (star-ups) i empreses derivades (spin-offs). Estructurar un model de negoci. Del model de negoci al pla d’empresa.
Procediments: Presentació de conceptes i exemples pràctics que animin a reflexionar sobre la idea de desenvolupar un pla d’empresa per part de l'alumnat.
Actituds: Treballarem les habilitats de creativitat i organització, enfocades a fomentar les actituds d’anticipació de la carrera professional i proactivitat a l'hora de generar"la teva feina".

Metodologia
Abans: El jovent pot aportar prèviament idees de negoci d’acord amb una fitxa de treball que se'ls lliurarà.
Durant: Es connectaran els conceptes exposats amb els exemples aportats pels assistents.
Després: Podem plantejar un concurs en l’elaboració de plans d’empresa per part de l'alumnat en el qual JOVES EMPRESARIS pot implicar-se per tal d'avaluar-los de forma externa i objectiva.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector i pantalla
Presentació de Power PointPortàtil


Observacions
© Salut Jove 2013