Informació del taller

58 . TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ. VISITA AL TEATRE D'ÒPERA MÉS ANTIC DE L'ESTAT ESPANYOL 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
Aules que treballin en un projecte relacionat

Responsable/s

Xavier Pons Cladera,responsable de comunicació i cap de sala del Teatre Principal de Maó 

 

Descripció
Visitarem el Teatre Principal de Maó, construït l’any 1829 per l’arquitecte italià Giovanni Palagi seguint el disseny d’un teatre clàssic italià en forma de ferradura, un factor que esdevé clau per a una acústica immillorable. Està dotat de la infraestructura tècnica, les instal·lacions i els serveis propis d’un teatre modern.

Durant el recorregut guiat per les instal·lacions coneixerem per què Maó i l’illa de Menorca tenen un teatre tan espectacular i en coneixerem la història i el funcionament actual.


Objectius
Donar a conèixer el per què Maó i l’illa de Menorca tenen un teatre tan espectacular com el Principal de Maó. Conèixer la historia i el seu funcionament actual del teatre.

Continguts
Conceptes: Teatre, arts escèniques, història del Teatre Principal.
Procediments: Observar, preguntar.
Actituds: Interès per assistir a espectacles d'arts escèniques: música, dansa, teatre.
Estimació pel valor històric i cultural del Teatre Principal.


Metodologia
Abans: El/la professor/a pot introduir el lloc que es visitarà, un teatre, temple d’arts escèniques com la musica, la dansa i el teatre.
Durant: Visita guiada.
Després: L'objectiu de les visites al Teatre Principal és aconseguir que els alumnes entenguin i apreciïn el que significa aquest treatre de Maó, a més de fomentar el seu interès per assistir a les diferents representacions que s'hi duen a terme perquè, en definitiva, són part de l'aprenentatge social, patrimonial i cultural que enriqueix la formació de l'alumne.

RecursosObservacions

Les visites guiades tindran lloc preferentment en dimecres. Atès el gran volum d’activitats que tenen lloc al Teatre al llarg de l'any, i per motius de muntatges i actuacions, és possible que algun dimecres s'hagi d' anul·lar la visita i pactar amb el centre un altre dia durant la setmana. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013