Informació del taller

18 . DESCOBREIX LA TEVA DEIXALLERIA 

 

Sessions: 1 sessió de 45-60 min
Lloc: Deixalleria del municipi (vegeu l'apartat d'observacions)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Catalina Pascual Mercadal,tècnica mediambiental del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca 
Gemma Almagro Montero,encarregada de l'empresa Triatges Menorca s. l., que actualment gestiona la Xarxa de Deixalleries de Menorca 

 

Descripció
Visitam la deixalleria del teu poble o qualsevol altra, segons convengui al centre educatiu, per tal de conèixer aquestes instal·lacions, com funcionen i quina és la seva funció.

Objectius
- Introduir la problemàtica mediambiental que poden provocar determinats residus urbans si no es gestionen adequadament.
- Mostrar l’alternativa mediambiental que suposa l’ús de les deixalleries municipals.
- Estimular el jovent perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestió dels residus que genera a les seves llars.


Continguts
Conceptes: Què es una deixalleria? Estructura. Tipus d’instal·lacions. Residus admissibles i no admissibles. Reglament.
Procediments: Explicació de casos reals en què s’han gestionat de manera incorrecta els residus. Debat envers la responsabilitat del productor dels residus. Visita guiada a una deixalleria.
Actituds: Sensibilització vers el medi ambient. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus. Responsabilitat i col·laboració.

Metodologia
Abans: A casa o a l’escola es pot consultar el lloc web del Consorci, www.riemenorca.org, o navegar per Internet i visitar altres pàgines d’interès.

Durant: Explicació, debat i visita guiada.
Després:

RecursosObservacions

Deixalleria de Ciutadella de Menorca (c. Impressors, 2. POICI) Deixalleria de Ferreries (c. Teulers, s/n. POIFE) Deixalleria des Migjorn Gran (camí des Cementeri, km 1,5. Lloc de Binicodró) Deixalleria des Mercadal (ctra. es Mercadal – es Migjorn Gran) Deixalleria d’Alaior (ctra. Nova, s/n) Deixalleria de Maó (ctra. general aeroport, km 0,5) Deixalleria de Sant Lluís (av. Talaiot, s/n. POISL) (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013