Informació del taller

46 . POBLAT TALAIÒTIC DE MONTEFÍ 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Montefí-Ciutadella. Davant del cementiri nou. Camí vell de Maó.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
Aules que treballin en un projecte relacionat

Responsable/s

Servei de Patrimoni Històricdel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca 
 Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca 

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) al poblat talaiòtic de Montefí, un assentament d'època talaiòtica. El seu funcionament tindria lloc al voltant del segle X a C fins a època romana (123 a C). Es documenten tres talaiots, cada un d'ells amb una morfologia diferent, coves d'enterrament, una zona de sitjots i altres estructures. Montefí va ser una zona agrícola i ramadera en èpoques recents. Testimoni d'aquesta activitat són els diferents monuments etnològics que hi trobam, com una barraca i altres elements.

Objectius
- Apropar els infants i adolescents a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes: Prehistòria de Menorca.
Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.
Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.

Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des del vessant teòric i situar-lo en el temps.
Durant: Els professors o el guia fan l'explicació a l'alumnat durant el recorregut i vetllen pel bon comportament del grup i pel compliment de les bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic (les trobareu en l'apartat d'informació general del web salutjove.cime.es).
Es pot optar, en el moment de concertar la data de la visita amb les persones responsables de l'activitat, perquè hi hagi un/a guia durant la visita.

Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*)
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic 


Observacions

Els vehicles s'han de deixar al costat del cementeri nou. El jaciment es troba a 50 metres. Període en què s'ofereix l'activitat: d'octubre a juny. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen aquest taller entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, la subvenció augmentarà un 10%, si no fos ja del 100%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013