Informació del taller

12 . CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Santa Àgueda. Camí des Al·locs. Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
Aules que treballin en un projecte relacionat

Responsable/s

Servei de Patrimoni Històricdel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca 
 Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca 

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) al Castell de Santa Àgueda, ubicat a la muntanya de Santa Àgueda, que és la tercera més alta de Menorca, amb 264 metres. El castell és d'origen islàmic i és el testimoni més important de la presència dels àrabs a Menorca. Encara poden veure les murades i les seves torres i d'altres construccions. Va ser el darrer punt de resistència dels àrabs davant de les tropes cristianes.
La guia explicarà la implicació des del punt de vista turístic que té el patrimoni cultural de l'illa i la diversitat de recursos de Menorca, inclosos la gastronomia, el medi ambient i la indústria, i la forma d'oferir-los als visitants forans.


Objectius
- Apropar els infants i adolescents a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals del seu entorn immediat.
- Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental, a tots els nivells i donar a conèixer com pot repercutir en el futur i el benestar dels illencs sabent que són béns que esdevenen recursos turístics que cal promocionar i passen a formar part de la riquesa de Menorca.


Continguts
Conceptes: Història de Menorca.
Què és el turisme.

Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.
Explicar que no només podem gaudir els menorquins de tota aquesta diversitat de la qual disposam, sinó que l’hem de donar a conèixer a altres pobles de fora de l'illa.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des de la vessant teòrica i situar-lo en el temps.
Posar-se en contacte amb els responsables del taller per si calgués informació per poder treballar a l'escola.

Durant: Els professors o el guia fan l'explicació durant el recorregut a l'alumnat i vetllen pel bon comportament del grup i pel compliment de les bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic (les trobareu en l'apartat d'informació general del web salutjove.cime.es).
Es pot optar, en el moment de concertar la data de la visita amb les persones responsables de l'activitat, perquè hi hagi un/a guia durant la visita.

Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic  
 Autocar per al desplaçament (*)
Unitat didàctica. 
Informació arqueològica i turística del recinte, si escau. 


Observacions

Els vehicles s'han de deixar abans de la pujada a Santa Àgueda al costat de la carretera. Tot el tram es fa a peu i dura uns 30 minuts. Període en què s'ofereix l'activitat: d'octubre a juny. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen aquest taller entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, la subvenció augmentarà un 10%, si no fos ja del 100%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013