Informació del taller

34 . GOSPEL 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
1r batxillerat

Responsable/s

Elsa Perches Pons,membre del grup de gospel Moments a Cor 

 

Descripció
Donam a conèixer el gospel al jovent des d’una vessant dinàmica i pràctica, per entendre aquest tipus de música, els estils que engloba i les seves característiques. Aprendrem un tema de gospel, d’estructura i veus senzilles, per tal que tothom hi pugui participar i gaudir-ne.

Objectius
Donar a conèixer el gospel als joves, des d’una vessant dinàmica i pràctica, ajudant-nos amb materials audiovisuals per entendre aquest tipus de música des d’una vessant més àmplia, veient els diferents estils que engloba el gospel i les seves característiques.

Continguts
Conceptes: Cor, soprans, contralts, tenors, improvisació, ritme, moviment, dinàmiques.
Procediments:
Actituds: Afinació correcta

Metodologia
Abans: Seria recomanable que la mestra de música (si n’hi ha) hagi separat l’alumnat en tres veus (soprans, contralts i tenors).

Durant: Petit escalfament per preparar la veu i el cos.
Joc d’improvisació amb la veu per rompre el gel.
Aprenentatge d’un tema gospel, d’estructura i veus senzilles, per tal que tothom hi pugui participar i gaudir d’aquest estil.


Després: Les persones que una vegada hagin fet el taller tenguin interès a continuar ho poden fer.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Piano 
 Projector i pantalla


Observacions
© Salut Jove 2013