Informació del taller

66 . CONEIXEM EL FUNCIONAMENT D'UN AEROPORT  

 

Sessions: sessió de 60 min
Lloc: Aeroport de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
3r ESO

Responsable/s

Tècnic del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca  

 

Descripció
Visita guiada a l’aeroport per tal de conèixer tot el que no veim quan en som usuaris. Es tracta de veure com funcionen els serveis una vegada som a l’altra banda del taulell de facturació: bombers, operacions aèries, logística de persones i equipatge, mecànics de vehicles i d’avions, serveis tècnics, neteja d’avions…

Objectius
Apropar els adolescents a la realitat turística de l’illa i que vegin les diferents possibilitats de futur que ofereix el sector turístic.

Ajudar a descobrir als joves les sortides laborals i vocacions professionals relacionades amb aquest sector.

Donar a conèixer el funcionament intern d’un aeroport i veure les necessitats de formació relacionades amb les feines que s’hi desenvolupen.


Continguts
Conceptes: El turisme a Menorca: economia, cultura, història…
Oportunitats laborals que ofereix el turisme.
Les necessitats i interessos de les persones que ens visiten.
Menorca reserva de biosfera

Procediments: Escoltar, debatre, formular preguntes…

Actituds: Valorar la importància de l’activitat turística a Menorca.
Tenir una actitud positiva envers el turisme a través del seu coneixement.
Donar valor a les sortides laborals sorgides arran de l’activitat turística.


Metodologia
Abans: La persona responsable del taller aporta al professorat una unitat didàctica per realitzar a l’aula abans i després de la visita.
Durant: Acompanyarà el grup un responsable del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca.

Una vegada a l’aeroport, el director els acompanyarà juntament amb la persona responsable de cada sector.

Després: La unitat didàctica que es posa a disposició del professorat inclou una activitat per comprovar que s’han entès els continguts i els objectius inicials.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 (*)Autocar per als desplaçaments


Observacions

(*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen aquest taller entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, la subvenció augmentarà un 10%, si no fos ja del 100%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013