Informació del taller

16 . COS, SEXUALITAT I PLAER 

 

Sessions: 3 sessions de 90-120 min amb l'alumnat i 1 sessió amb les famílies
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO

Responsable/s

Eulàlia Torrà Canyelles,metgessa psiquiatra 

Patrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Mitjançant activitats participatives el jovent identifica les seves necessitats afectives i analitza les seves actituds sexuals; paral·lelament, s'aclareixen conceptes i es promouen actituds sexuals saludables a fi que l'alumnat sigui capaç d'expressar i viure els seus sentiments, l'afecte i la sexualitat de manera lliure i responsable. Inclou una reunió prèvia amb el professorat.


Objectius
- Tenir la informació adequada sobre aspectes relacionats amb la sexualitat i l'afectivitat.
- Qüestionar i revisar mites i falses creences sobre la sexualitat.
- Conèixer millor el propi cos i el de l'altre sexe, respectar-lo i estimar-lo.
- Qüestionar les pròpies actituds afectives i sexuals.
- Promoure l'autoestima respectant les diferències.
- Promoure conductes responsables respecte a la pròpia sexualitat i a la de les altres persones.
- Poder viure la sexualitat de manera lliure i responsable.


Continguts
Conceptes:
- Què és la sexualitat; conceptes al llarg de la història.
- El meu cos, el teu cos, com és, com el veig, com el visc.
- Diferències entre sexe i rol sexual.
- Identitat sexual, el plaer i les opcions sexuals.
- Autoerotisme.
- Al·lots i al·lotes, som diferents? Significat de la diferència.
- La diferència com a desigualtat.
- Sexualitat i llenguatge. Sexualitat, educació i moral.
- VIH i la seva prevenció.
- Planificació responsable; mètodes de control de la natalitat.

Procediments: Argumentar, analitzar, exposar...
Actituds: Responsabilitat, respecte.

Metodologia
Abans: Hi haurà una reunió prèvia amb els tutors i les tutores en què es concretaran els dies/hores, les condicions de la impartició del taller, els objectius, les activitats, els recursos necessaris i les característiques del grup.
El professorat demana a l'alumnat que anoti en un paper sense nom el que vol saber sobre el tema i ho recull per fer-ho arribar a la persona responsable del taller.

Durant: Mitjançant activitats activoparticipatives els/les adolescents identifiquen les seves necessitats afectives i analitzen les seves actituds sexuals (relacions sexuals, amor/sexe, imatge corporal, masturbació, identitat sexual, rol de gènere, anticoncepció...).
Paral·lelament, s'aclareixen conceptes i es promouen actituds sexuals saludables que permetin el creixement personal.
S'inclou treball amb les famílies.

Després: S'avalua el taller amb el professorat i es posen en comú quines són les necessitats afectivosexuals de l'alumnat i com abordar-les.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
En la reunió prèvia amb el professorat es determinarà el material necessari per al taller.  


Observacions

Es recomana que el professorat presenti el contingut de la fitxa del taller a l'alumnat. És possible adaptar el programa a les necessitats específiques d'un grup sempre que es comuniquin a la persona responsable de l'aplicació prèviament a l'inici del taller.


© Salut Jove 2013