Informació del taller

23 . EL CAP EM PICA, TENC POLLS? 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Regina Muntaner, infermera de la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears

Copatrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Què són els polls? Com sabrem si en tenim? Com es transmeten? Podem prevenir-ne la infestació? Com s'eliminen?... Abordarem les preguntes més freqüents. Treballarem també, amb el professorat, la prevenció i el tractament multidisciplinari de la pediculosi.

Objectius
GENERAL
- Millorar el nivell de salut de la població escolar infantil de Menorca mitjançant l'adopció d'hàbits d'higiene saludables.
ESPECÍFICS
- Que l'alumnat que participi en el taller conegui els principis bàsics de la prevenció i el tractament de la pediculosi.
- Rebaixar el nivell d'ansietat que genera a les escoles la prevenció i el tractament de la pediculosi.
- Proporcionar al professorat les eines de treball adequades per a l'abordatge multidisciplinari amb les famílies dels fillets dels centres.


Continguts
Conceptes: Amb l'alumnat i el professorat es treballaran els conceptes següents sobre la pediculosi:
Què són els polls; qui pot tenir polls; com ens podem infestar de polls; què podem fer per evitar tenir polls; si tenim polls, com ens n'adonam; què hem de fer per saber si tenim polls; com podem llevar-nos els polls.
Quin és el tractament per a la pediculosi.
Amb el professorat treballarem la informació relativa a:
Quines són les activitats que podem dur a terme amb els infants per millorar els hàbits de salut. Quan els fillets i les filletes de la classe tenen polls, què podem fer?. Quines són les recomanacions que podem fer els educadors a les famílies de l'escola?. Són els polls un problema social?

Procediments: Recollir la informació que té l'alumnat sobre el tema.
Analitzar les idees i la informació que tenen sobre la pediculosi.
Treballar els hàbits d'higiene saludables per a la prevenció de la pediculosi.
Afavorir ambients en què l'opció més fàcil sigui la més saludable per als infants.

Actituds: Adquirir o millorar els hàbits saludables.
Tenir cura del propi cos i del que ens envolta.
Entendre la salut com un fenomen multifactorial i amb una perspectiva biopsicosocial.


Metodologia
Abans: El professorat i la persona responsable del taller es troben per adaptar la programació als interessos, les expectatives i les necessitats actuals del centre.
Facilitar l'abordatge multidisciplinari de la prevenció i el tractament de la pediculosi.

Durant: Es treballen els continguts del taller a través d'activitats participatives mitjançant la dinàmica de grups:
- Veure diapositives, vídeos o presentacions en Power Point.
- Fer jocs de rol.
- Realització de fitxes per avaluar els coneixements adquirits.
- Jocs i debat en grup per tal de generar el màxim interès sobre el tema.

Després: Cal anar reforçant a l'aula els continguts, les activitats i els hàbits saludables sobre la prevenció i el tractament de la pediculosi.
Si es considera adient, es pot fer una sessió amb les famílies del centre educatiu.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Vídeo/DVD 
Capsa amb elements que apareixen en el conte 
Fitxes amb activitats 
 Televisor i vídeo/DVD


Observacions

Demanau aquest taller per a un grup de 2n d'educació primària només si el grup no l'ha fet a 1r de primària, ja que els continguts i les activitats són els mateixos.


© Salut Jove 2013