Informació del taller

27 . ELS NOSTRES AMICS ELS CANS 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: Associació Canina Club Agility, Centre d'Ensinistrament Caní, carretera general km 10,8 d'Alaior
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Àngel Carmona Torrent,Associació Canina Club Agility 

Departament de Cooperació Local i Innovació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
A través d'una visita al Club Agility Menorca (Alaior), les al·lotes i els al·lots tenen l'oportunitat de conèixer millor aquests animals de companyia i de comprendre com se n'ha de tenir cura: alimentació, higiene i educació. Es valoren els avantatges i les responsabilitats que comporta fer-se càrrec d'un animal.

Objectius
Millorar la relació i la convivència amb els cans com a estratègia preventiva de l'abandó.

Continguts
Conceptes: Què sabem dels cans?
Característiques generals: mamífers, carnívors...
Quants anys viuen?
Tipus de cans. Reproducció. Com es comuniquen. Usos dels cans. Necessitats dels cans o com tenir-ne cura: alimentació, neteja i educació necessària per a una bona conviviència. La canera: finalitat i servei.

Procediments: Pluja d'idees. Formular preguntes. Observació. Argumentar, debatre i valorar els avantatges i les responsabilitats que suposa fer-se càrrec d'un animal.

Actituds: Respecte als animals i responsabilitat en la seva atenció.

Metodologia
Abans: Pluja d'idees prèvia a l'aula amb el professor o la professora, que introdueix el taller treballant amb l'alumnat els conceptes bàsics: animals domèstics, què en sabem?...

Quins al·lots i al·lotes tenen al seu càrrec cans o moixos?

Durant: Es visita l'Escola d'Ensinistrament Caní d'Alaior, s'expliquen els continguts del taller i es fa una demostració d'ensinistrament i d'agilitat canina per fer veure que els cans tenen la capacitat d'aprendre totes les normes necessàries per a una bona relació i convivència a la llar.
Després: L'alumnat reflexiona sobre el que ha après.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*Observacions)


Observacions

Pregam que una setmana abans confirmeu les visites concertades i que, si ls volen anul·lar, ho comuniquen al més prest possible. Es proposa que l'alumnat arribi al Centre a les 10.15 h per berenar fins a les 10.30 h aprox. i posteriorment participar en el taller fins a les 11.45-12 h. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013