Informació del taller

28 . ELS PRIMERS AUXILIS EN EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
CFGM
CFGS

Responsable/s

Professionals qualificats de l'àmbit sanitari d'emergències  

Patrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Taller teoricopràctic en què coneixerem el sistema d'emergències mèdiques de Menorca, com s'activa, quina informació cal donar, la importància de la primera persona que intervé com a esglaó de la cadena de supervivència, com podem reconèixer una emergència vital i quina és la forma correcta d'actuar en aquestes situacions.
Es practiquen tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar i habilitats en primers auxilis que tant joves com adults podem aplicar i que poden significar mantenir la persona afectada viva fins que arribi el dispositiu d'urgències.


Objectius
- Conèixer els serveis d'emergències de Menorca i la seva activació.
- Conèixer de primera a mà la importància de la CADENA DE SUPERVIVÈNCIA.
- Saber realitzar una ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de manera segura, oportuna i eficaç, tant a una persona adulta com a un infant.
- Saber com ajudar algú que s'està asfixiant.

Continguts
Conceptes: Sistema d'emergències a l'illa de Menorca.
Cadena de supervivència.
Les eines més importants per salvar una vida... cap, boca i mans.
Tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica, RCP, en adults i infants.
Asfíxia en adults i infants.

Procediments: Com s' activa el sistema d'emergències.
Simulació d'ennuegament / asfíxia.
Explicació dinàmica sobre el cor i les vies respiratòries (sistema respiratori i circulatori, siguem LAMPISTES DE LA VIDA).
Posició de recuperació o lateral de seguretat.
Maniobra de Hemlich.
Trucar per demanar ajuda (la informació tècnica).

Actituds: Seguretat respecte al comportament apropiat en cas d'emergència.

Metodologia
Abans:
Durant: Introducció i presentació del curs (5 minuts de debat per conèixer el perfil de coneixement de la matèria per part de l'alumnat).
La persona responsable del taller guia l'aprenentatge combinant la teoria amb la pràctica, amb el suport de material audiovisual especialitzat i maniquís d'ús professional.

Després: Avaluació del taller.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Maniquí de ressusitació de suport vital bàsic
 Reproductor de DVD, auriculars, projector i pantalla


Observacions

Si és possible, les sessions s'organitzaran de manera que es puguin fer dos tallers al centre el mateix matí (un a continuació de l'altre).


© Salut Jove 2013