Informació del taller

30 . FOC! EL PROFESSORAT EN L'APLICACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ I EVACUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

 

Sessions: 1 sessió de 120-180 min
Lloc: Parc de Bombers de Maó o de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Professorat

Responsable/s

Bombers del Parc de Ciutadella.Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca 
Bombers del Parc de Maó.Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca 

Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell de Menorca 

Descripció
El professorat del centre educatiu visita el parc de bombers per tal de conèixer conceptes bàsics sobre el foc i saber actuar com a operatiu en l'aplicació del pla d'autoprotecció i evacuació del centre.
Inclou pràctiques d'extinció de foc real emprant extintors de pols ABC i CO2.


Objectius
- Formar el professorat com a operatiu en l'aplicació d'un pla d'autoprotecció i evacuació d'un centre escolar.
- Tenir informació adequada sobre com s'ha d'actuar en cas d'incendi.
- Conèixer quins són els riscos de l'incendi (productes de la combustió).
- Conèixer els agents extintors i el seu ús.
- Saber la manera en què cal actuar segons el tipus de foc.


Continguts
Conceptes: S'expliquen els conceptes bàsics sobre el foc, les classes de foc, els productes de combustió, la propagació del foc, els agents extintors, l'elecció d'agents extintors...
Procediments: Es practica l'extinció de foc real utilitzant extintors de pols ABC i CO2.
Activar l'evacuació.

Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Primera part: explicació dels conceptes bàsics i procediments d'actuació.
Segona part: pràctiques a l'exterior extingint un foc real, amb l'objectiu d'agafar seguretat en el maneig d'un extintor.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Materials d'extinció d'incendis  
 Autocar per als desplaçaments (*)


Observacions

(*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013