Informació del taller

32 . GENT GRAN I GENT PETITA. UNA EXPERIÈNCIA COMPARTIDA 

 

Sessions: 2 sessions de 60-90 min
Lloc: 1 sessió a la Residència de Gent Gran i una altra al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil

Responsable/s

Residències de gent gran dels diferents municipis  

 

Descripció
Programa intergeneracional entre gent gran i escolars, que pretén facilitar el coneixement mutu entre generacions diferents en edat, en conceptes, en manera de viure, en valors... i facilitar el diàleg, la valoració i el respecte mutus a partir de compartir sentiments, experiències i coneixements.


Objectius
- Transmetre valors socials i morals com la mesura, la prudència, la comprensió, la tolerància i la serenitat, la solidaritat, la generositat, la tradició...
- Apropar la infància a la cultura popular i a la història del seu entorn a partir de la riquesa de la història viscuda i del vocabulari.
- Fer sentir a la gent gran i a la gent petita que és valorada i útil.


Continguts
Conceptes: Els conceptes i els procediments es defineixen quan el professorat i les persones responsables del taller escullen conjuntament les activitats que es faran.

Procediments: Després de la posada en comu entre l'escola i la residència, es marquen les activitats a fer en el calendari del curs escolar, es planifiquen per poder abordar-les i per poder valorar-les.
Actituds: Autovaloració i respecte mutu.

Metodologia
Abans: Després de la posta en comú entre l'escola i la residència, es marquen les activitats a fer en el calendari del curs escolar, es planifiquen per poder abordar-les i per poder valorar-les. Amb els fillets i amb els avis paral·lelament es treballa el primer contacte amb l'altra generació i es preparen les primeres impresions per tal d'afavorir la dinàmica de les activitats; es poden treballar els continguts de les activitats, els dies...
Durant: Durant una sessió a l'aula i una altra sessió a la residència on viu la gent gran es duen a terme les activitats prèviament acordades per les persones responsables del taller i la gent gran amb el professorat i l'alumnat.
Els darrers anys s'han dut a terme activitats com ara obres de teatre, psicomotricitat, rebosteria i cuina antiga, jugar amb monedes antigues, fer boles de llana i calça, fabricar tubs per anar davall la mar, sembrar, explicar endevinalles i històries de vida, trucs de màgia, fer flabiols, ganxet, trunyelles amb fil de llana, animalets i figures amb forquilles i ganivets de plàstic, contar i escoltar contes, pintar i retallar figurins de paper, activitat física, intercanviar obsequis, capsa de records (els avis i les àvies elaboren una capsa on afegeixen els records més assenyalats de les seves etapes vitals), explicació de rondalles i refranys...

Després: Deixar fotografies dels participants per poder seguir mantenint un contacte i poder identificar i aprendre els noms de totes les persones, deixar un recull de les rondalles i refranys, elaborar un objecte de record.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Es defineix conjuntament amb el professorat  


Observacions

Es proposa la realització del taller a la residència de gent gran del mateix municipi que l'aula sol·licitant.


© Salut Jove 2013