Informació del taller

38 . LA DONACIÓ D'ÒRGANS 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min i 1 sessió opcional amb les famílies del centre
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO

Responsable/s

Ramon Fernández Cid,metge coordinador d'extraccions de l'Hospital Mateu Orfila 
Sito Villalonga,persona trasplantada ALCER
Rosa Servez,familiar donant ALCER
Cati Gomila,persona trasplantada ALCER

 

Descripció
S'aborden diferents aspectes: mèdics, socials, humans... entorn de la donació d'òrgans amb la finalitat de promoure la solidaritat amb les persones que necessiten un trasplantament.

Objectius
Promoure un estat d'opinió favorable vers la donació d'òrgans.

Continguts
Conceptes: Funció dels ronyons. Malalties renals. Causes. Prevenció. Tractaments: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal, trasplantament.
Procediments: Debat.
Actituds: Solidaritat.

Metodologia
Abans: El professor introdueix el tema i l'alumnat escriu quina és la seva opinió sobre la donació d'òrgans i a quines preguntes vol obtenir resposta durant el taller.
Les persones responsables del taller les reben el mateix dia del taller.

Durant: Es passa una pel·licula introductòria d'aprox. 20 min.
S'exposen els aspectes mèdics, socials, legals i humans de les malalties renals i del trasplantament d'òrgans, adaptats als coneixements, els interessos i les actituds de l'alumnat.
Posteriorment s'inicia un debat col·loqui entre l'alumnat i dues persones trasplantades, un professional de la medicina i una persona que ha viscut la donació dels òrgans d'un familiar.

Després: Trobareu més informació en el lloc web http://www.alcermenorca.com.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Tríptic 
 Portàtil i canó projecció
Audiovisual 


Observacions

Es pot fer una sessió amb les famílies del centre si els professors ho troben adient.


© Salut Jove 2013