Informació del taller

54 . REUTILITZA AMB MESTRAL 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Centre de Mestral de Maó o Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

Gemma Casas Bosomba, tècnica de Càritas Diocesana de Menorca 

 

Descripció
Visita al projecte d'inserció social i laboral de Mestral a Maó o a Ciutadella, segons convengui al centre educatiu, i a la botiga de segona mà de Mestral, per tal de conèixer els diferents tallers de recuperació i de reutilització de voluminosos.


Objectius
- Mostrar la tasca ambiental i social que Mestral desenvolupa a Menorca.
- Sensibilitzar els alumnes vers les persones amb dificultats socials.
- Introduir la problemàtica que poden provocar els residus i com es gestionen a l'illa.


Continguts
Conceptes: Els residus i la seva problemàtica. Les 3 R. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar, restaurar. Segona mà. Consum responsable.
Procediments: Aprendre a analitzar el que consumim.
Actituds: Justícia. Sensibilització vers el medi ambient i la inserció social de col·lectius desfavorits. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus. Empatia. Col·laboració.

Metodologia
Abans: Es contactarà prèviament amb el professor/a per intercanviar informació sobre:
- Els interessos i les expectatives de l'alumnat i del professorat respecte al desenvolupament d'aquest taller.
- Les característiques del grup.
- La revisió dels contiguts i la proposta d'altres aspectes en els quals es voldria aprofundir.

Durant: El taller constarà de:
- Si es considera oportú, una explicació sobre la problemàtica dels residus.
- Una explicació i reflexió crítica sobre les 3 R.
- Una visita guiada als diferents tallers de Mestral.

Després: Les persones responsables del taller i del centre avaluaran el funcionament del taller en el web del Salut Jove.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*Observacions)
Quadern de treball sobre la visita, per treballar posteriorment a l'aula 
CD interactiu El boom dels fems 


Observacions

El lloc de realització de les activitats és el Taller Mestral de Maó, carretera d'enllaç aeroport/carretera general, o el Taller Mestral de Ciutadella, c. Fusters, 37 - POICI. L'horari preferible per a la realització del taller és de 10 a 13 h. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013