Informació del taller

62 . UN BALL D'HORMONES QUE EM FA BALLAR EL CAP 

 

Sessions: 3 sessions de 90-120 min amb l'alumnat i 1 sessió amb les famílie
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària

Responsable/s

Eulàlia Torrà Canyelles,metgessa psiquiatra 

Patrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca 

Descripció
A partir del coneixement del propi cos descobrirem els canvis que s'experimenten en la pubertat, físics, psicològics i socials, amb la finalitat que cadascú s'accepti i s'estimi tal com és i desitja un mateix: em conec, m'accept, m'estim.
Es promou viure aquest pas a l'adolescència com una etapa desitjada de descobriment, creixement i enriquiment personal. Inclou una reunió prèvia amb el professorat i una trobada amb les famílies.


Objectius
- Reconèixer els canvis experimentats en la pubertat: físics, psicològics i socials.
- Perdre la por de créixer i disposar de la informació necessària per no construir tabús, mites ni falses idees sobre l'adolescència i la sexualitat.
- Construir una autoimatge positiva que faciliti la pròpia autoestima i el respecte a les altres persones.
- Viure tot això de manera lúdica i al mateix temps responsable.


Continguts
Conceptes: Pubertat i adolescència: què és això de ser adolescent?
Conèixer el propi cos: anatomia i fisiologia sexuals de l'home i de la dona.
El cicle menstrual.
Què pens? Què sent? Què desitj?
Per què em tracten com si encara fos petita/petit?
Què vol dir ser gran?
Fer-me responsable de la meva vida.
Els pares i la meva intimitat.
M'agrada ser qui som.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Reunió prèvia amb els tutors i les tutores per tal de facilitar l'abordatge transversal, conèixer les característiques del grup i coordinar el desenvolupament del taller.
Es valorarà la possibilitat de mantenir una reunió prèvia amb les famílies.

Durant:
Treballar en grup l'observació, la recerca i el descobriment del que els passa. Construir el seu decàleg d'adolescent.

Després:
Coordinar amb el professorat la integració dels objectius del taller en la dinàmica quotidiana del grup. El taller inclou una trobada de valoració final amb les famílies.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Televisor i vídeo o reproductor DVD


Observacions

Es proposa fer una sessió inicial amb el professorat al principi del curs i una altra al final.


© Salut Jove 2013