Informació del taller

63 . VISITA AL CONSELL DE MENORCA. EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA 

 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: seu del Consell de Menorca a Maó (plaça de la Biosfera, 5)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
PQPI
CFGS
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Aurora Herraiz Àguila,consellera del Departament de Benestar Social i Joventut del CIM 

 

Descripció
La consellera de Benestar Social i Joventut, Aurora Herráiz, presenta l'organització, les funcions i les competències del Consell Insular per tal d'apropar la màxima institució política de Menorca al jovent. A continuació el president, Santiago Tadeo, rep l'alumnat per respondre les seves preguntes. Posteriorment té lloc una visita guiada per la seu de la institució a Maó.

Objectius
- Millorar el coneixement de l'alumnat vers les institucions democràtiques, i en especial el Consell de Menorca.
- Enfortir la identificació dels menorquins i les menorquines amb les institucions pròpies.
- Estimular el jovent per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable.


Continguts
Conceptes: L'Administració de Menorca. Competències. El Ple. La Presidència. El govern. Estructura de l'organització.
Procediments: Explicació amb suport de PPT a la Sala de Plens i entrevista al president. Visita guiada per les dependències de la seu de Maó.
Actituds: Interès vers la gestió dels assumptes públics i coresponsabilitat ciutadana.

Metodologia
Abans: Si l'alumnat té un interès especial per algun contingut del taller pot trametre les seves preguntes abans del dia de la visita a l'adreça electrònica bsocial@cime.es per tal que les seves expectatives es vegin satisfetes.
Durant: Visita guiada.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçaments, si escau (*observacions)


Observacions

(*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013