Informació del taller

55 . SAPS QUANTA VIDA HI HA EN UNA BASSA TEMPORAL? 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: Santa Eularieta, camí d'en Kane s/n, es Mercadal
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
4t ESO
PQPI
CFGS
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Equip tècnic.Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça, Consell Insular de Menorca 

 

Descripció
Visita a una bassa temporal mediterrània, a la finca pública de Santa Eularieta, a fi de conèixer de primera mà el funcionament d’aquest hàbitat i tota la seva diversitat d’espècies, quins factors el condicionen i com l’afecten les activitats humanes. S'adreça especialment a grups que cursen assignatures de ciències naturals o similars.

Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat és introduir els alumnes en les característiques i la importància ecològica d’un hàbitat molt particular: les basses temporals mediterrànies.
Aquest hàbitat està protegit per la Unió Europea, que el té catalogat com a hàbitat d’interès prioritari. A Menorca s’ha constatat una gran riquesa i diversitat de basses temporals. Per açò, amb aquesta activitat es pretén donar a conèixer la seva importància i fomentar una actitud respectuosa cap aquest ecosistema i cap al medi natural en general.


Continguts
Conceptes:
Zona humida, bassa temporal, ecosistema, xarxa tròfica, fauna i flora, biodiversitat, protecció d’hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000 i espais protegits, medi ambient i activitat humana.

Procediments:
Conèixer el funcionament d’un ecosistema dinàmic com una bassa temporal i els principals factors que el condicionen: clima, geologia, sòl, activitats humanes, etc.
Conèixer les espècies més representatives de fauna i flora que hi habiten i els seus mecanismes adaptatius. Conceptes bàsics sobre microorganismes i plàncton.
Entendre els principals problemes de conservació a què s’enfronten aquest i altres ecosistemes, i els criteris bàsics a l'hora d’establir mesures de gestió i conservació.

Actituds:
Ser conscient de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat.
Durant: 1. Sessió dins l’aula de Santa Eularieta: explicació teòrica i mostra d’un audiovisual de 8 minuts de durada.
2. Visita i observació in situ de l’ecosistema, amb explicació oral i plafons explicatius. Es disposarà d’un salabre i una safata per poder recollir i observar mostres.

Després: Es podrà visitar el lloc web del projecte www.cime.es/lifebasses, adreçar-hi consultes o aportacions, etc. Igualment es facilitarà als alumnes i professors una unitat didàctica per poder aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar (*Observacions)


Observacions

Aquest taller estarà disponible entre el 15 de març i el 30 d'abril de 2014, en funció de la presència d'aigua a la bassa, que depèn de les pluges de temporada. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013