Informació del taller

13 . COMPRES, LLENCES I NOSALTRES RECICLAM. CONEIXES EL TIV? 

 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: Planta de Residus Voluminosos - TIV (darrere de Mestral a Maó)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
CFGM
CFGS

Responsable/s

Sonia Urguelles,educadora social i tutora social de la Planta de Tractament de Residus Voluminosos de Menorca

 

Descripció
Visita a la Planta de Residus Voluminosos de Menorca i demostració del que es pot construir amb materials reciclats.
També poden demanar el taller grups de persones adultes amb estudis relacionats amb la temàtica.


Objectius
- Sensibilitzar els fillets i les filletes de primària sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient.
- Conèixer el destí dels residus voluminosos que tiram.
- Introduir el concepte d'empresa d'inserció.
- Aprendre a reciclar amb diferents materials recuperats.


Continguts
Conceptes:
El destí dels residus voluminosos.

Procediments:
Reciclatge dels residus.

Actituds:
Sensibilització vers el medi ambient i participació activa.


Metodologia
Abans: A criteri del tutor o la tutora.
Durant: Participació activa durant la visita.
Després: Recordatori de l'activitat i insistència en la sensibilització vers la conservació del medi ambient.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autobús per al desplaçament (*Observacions)


Observacions

La planta de residus està ubicada darrere de Mestral, a Maó. Per això aquesta visita es podria concertar amb Mestral per al mateix dia a fi d'amortitzar costos de desplaçament. Cal tenir en compte que les visites a la planta de residus es faran a partir d'abril de 2014. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013