Informació del taller

37 . IMMIGRACIÓ I DRETS HUMANS 

 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO

Responsable/s

Marcos Puig, tècnic de l'Oficina d'Atenció a la Immigració del Departament de Benestar Social i Joventut del CIM 

 

Descripció
Reflexionam sobre els drets humans i les condicions d'indefensió en què es troben les persones immigrades en situació d'irregularitat a través d'activitats grupals interactives.

Objectius
- Conèixer les condicions de l'estat democràtic i els drets humans.
- Identificar les dificultats que experimenten les persones immigrades al país d'acollida quan es troben en situació irregular.


Continguts
Conceptes: Estat democràtic. Drets humans. Situacions de regularitat/irregularitat.
Procediments: Reflexió crítica: analitzar, exposar, argumentar, debatre.
Treball en grup.

Actituds: Esperit crític.

Metodologia
Abans:

Durant: Introducció sobre els drets humans.
Activitat: "Subhasta de Drets":

Es divideix la classe en grups que hauran d'acordar i triar els drets que considerin més importants després d'un procés de debat.

A continuació s'exposen les regles de la subhasta i els requisits per a, posteriorment, puntuar cada grup.

Un cop acabada la subhasta es puntua cada grup, es fa una breu anàlisi dels resultats i es plantegen les qüestions de fons sobre el valor dels drets humans i la seva relació amb la immigració.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material audiovisual, llista de drets i bitllets de joguina 
 Carro multimèdia amb projector i lector de DVD


Observacions
© Salut Jove 2013